Boeken

De zetbaas van Flakkee
Leven en werk van ds. L. Gebraad (1894-1980)

Een compleet nieuw en dubbeldik levensverhaal over ds. L. Gebraad. Deze beminde prediker diende de kerken van Nieuwe-Tonge, Leersum, Tholen, Capelle aan den IJssel en Sint-Philipsland.

De auteur J.M. Vermeulen volgt zijn leven als boerenknecht, zetbaas, ouderling en gemeenteraadslid tijdens crisisjaren, inundatie, oorlogsjaren en watersnoodramp. Zijn kerkelijke loopbaan, inclusief twee kerkwisselingen, is beschreven vanuit tot nu toe onbekende en exclusieve bronnen.

Het boek is met 190 illustraties een prachtig kijkboek. En met 150 kernachtige citaten een waardevol meditatieboek. Ook zijn twee aansprekende preken toegevoegd. Dit vlot geschreven boek leest in één adem uit. ​

Prijs € 29,50   |   384 pagina's

Het rechtvaardigend geloof
Het zaligmakend geloof volgens Schrift en belijdenis

Ds. A. Kort beschrijft het rechtvaardigend geloof aan de hand van de Heilige Schrift, de grondtekst, de kanttekeningen en de binnen- en buitenlandse belijdenisgeschriften.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: geloven in het Oude en het Nieuwe Testament, geloven bij de overgang van beide Testamenten, opwassen in het geloof, het toevluchtnemend geloof, de zekerheid van het geloof, de weg der discipelen en de Bijbelse heilsorde. Heel bijzonder is ook zijn uitvoerige verklaring van Zondag 7.

Bewogen, ernstig en pastoraal dringt hij er onophoudelijk op aan om vast te houden aan de leer van Schrift en belijdenis. Een onmisbare gids voor jong en oud. Voor studie en meditatie.

Prijs € 19,50   |   222 pagina's

Wedergeboorte of schijngeboorte
Bijbelse bloedtheologie of filosofische embryotheologie.

Ds. A. Kort beschrijft de wedergeboorte aan de hand van de Schrift, de grondtaal, de kanttekeningen, de belijdenisgeschriften en vooraanstaande godgeleerden. In deel 2 van dit boek behandelt hij de scholastieke theologie, zoals ook geleerd door dr. A. Comrie en diens navolgers. In deel 3 schetst hij de heilsorde en worden lijnen getrokken naar het heden. Ernstig en pastoraal dringt ds. Kort er onophoudelijk op aan om terug te keren tot de leer van Schrift en Belijdenis.

Prijs € 19,50   |   206 pagina's

Geheimen van de binnenkamer
Overdenkingen over het Onze Vader

Ds. L. Gebraad kende een innig gebedsleven met opmerkelijke verhoringen. Hij behandelt in dertien overdenkingen het Onze Vader (Zondagen 45-52 H.C.). Eenvoudig, ernstig en pastoraal. Ds. Th.L. Zwartbol te Stavenisse schreef het Ten geleide. Duidelijke letter en prachtige uitvoering.

Prijs € 14,90   |   136 pagina's