Theologische boeken

Wedergeboorte of schijngeboorte

De Bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie

Ds. A. Kort beschrijft in deel 1 de wedergeboorte aan de hand van de Bijbel, de grondtalen, de kanttekeningen en de belijdenisgeschriften. In deel 2 geeft hij aan hoe de scholastieke leersystemen een plaats kregen in de gereformeerde gezindte. In deel 3 schetst hij de Bijbelse heilsorde en trekt hij lijnen naar het heden.

Ds. Kort dringt ernstig en pastoraal sterk aan om terug te keren naar de aloude prediking van Schrift en belijdenis.

Een onmisbare gids voor jong en oud. Voor studie en meditatie.

Prijs € 12,50   |   220 pagina's

Aanbieding: koop het boek samen met het boek 'het rechtvaardigend geloof', voor slechts € 20,00. 

Het rechtvaardigend geloof
Het zaligmakend geloof volgens Schrift en belijdenis

Ds. Kort beschrijft in deel 1 het historisch geloof, het tijdgeloof, het wondergeloof en het verondersteld geloof. In deel 2 schetst hij het rechtvaardigend geloof in het Oude en Nieuwe Testament. In deel 3 verklaart hij het geloof volgens de belijdenisgeschriften. In deel 4 tekent hij de opwas, de wandel, de beproeving en de volharding van het geloof.

Ds. Kort dringt ernstig en pastoraal sterk aan om terug te keren naar de aloude prediking van Schrift en belijdenis.

Een onmisbare gids voor jong en oud. Voor studie en meditatie.

Prijs € 12,50   |   220 pagina's

Aanbieding: koop het boek samen met het boek 'wedergeboorte of schijngeboorte', voor slechts € 20,00. 

Twaalf Puriteinse Meesterwerken
Dit volledig geïllustreerde dagboek vormt de kern van twaalf meesterwerken van de vooraanstaande puriteinen.

Het dagboek belicht verrassende aspecten van het geloofsleven en ontdekt een schat aan actuele waarheden. Met levensschetsen en foto’s. In hedendaags Nederlands, met duidelijke letter.

Boston                De gemeenschap der heiligen

Bunyan               Komst en welkomst tot Christus

Erskine               De grote vraag

Goodwin           Het antwoord op het gebed

Gray                    De grote zaligheid

Henry                 Aan des Heeren tafel

Hooker               De ware vernedering

Love                    Toenemen in de genade

Meade                De bijna-christen ontdekt

Owen                  Ootmoedig wandelen met God

Shepard             De tien maagden

Watson               Voorrechten van de Christenen

Prijs € 12,50   |   384 pagina's

Aanbieding: koop het boek samen met beide boeken van Ds. Kort voor slechts € 30,00. 

De zetbaas van Flakkee
Leven en werk van ds. L. Gebraad (1894-1980)

Een compleet nieuw en dubbeldik levensverhaal over ds. L. Gebraad. Deze beminde prediker diende de kerken van Nieuwe-Tonge, Leersum, Tholen, Capelle aan den IJssel en Sint-Philipsland.

De auteur J.M. Vermeulen volgt zijn leven als boerenknecht, zetbaas, ouderling en gemeenteraadslid tijdens crisisjaren, inundatie, oorlogsjaren en watersnoodramp. Zijn kerkelijke loopbaan, inclusief twee kerkwisselingen, is beschreven vanuit tot nu toe onbekende en exclusieve bronnen.

Het boek is met 190 illustraties een prachtig kijkboek. En met 150 kernachtige citaten een waardevol meditatieboek. Totaal 384 pagina’s. Ook zijn twee aansprekende preken toegevoegd. Dit vlot geschreven boek leest in één adem uit. ​

Prijs van € 29,50 voor € 14,50  |   384 pagina's